Myriotheca Zeiller 1883 (fern)

Myriotheca

Parent taxon: Pteridophyta according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichophyllum, Actinopteris, Actinostelopteris, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Apiculatisporis, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Deccanites, Delgadoa, Desmophlebis, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Didymosorus, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filices, Filiciphyllum, Filicites, Filicorachionites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lonchopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Merianopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Monolete, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodiopsida, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudocordaites, Pseudodanaeopsis, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhacopteris, Rhizodendron, Rhizomites, Rhizomites, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Wingatea, Zalesskyella, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Myriotheca arnoldi Myriotheca desaillyi

View classification

Type: Myriotheca desaillyi

Distribution:

• Westphalian of United States (1: Illinois collection)

• Carboniferous of Canada (2: New Brunswick), United States (1: Illinois)

Total: 4 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.