†order Cordaitales Scott 1909 (conifer)

Cordaitales

Parent taxon: Coniferophyta according to E. Taylor et al. 2008

See also Dilcher et al. 2005 and Hilton and Edwards 1999

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferoxylon, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Pityocladus, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Amyelon Apaloxylon Aporoxylon Arberia Archaeopitys Botryoconus Caenoxylon Callixylon Caracuboxylon Cauloxylon Cheirophyllum Cladites Conchophyllum Cordaianthopsis Cordaianthus Cordaicarpus Cordaicladus Cordaifloyos Cordaiopsis Cordaiphloeum Cordaispermum Cordaistrobus Cormocordaites Dictyocordaites Dolianitia Dorycordaites Eristophyton Hypsilocarpus Lepidoxylon Medullopitys Mesoxyloides Mesoxylon Mesoxylopsis Metacordaites Ormoxylon Pelourdea Pericordaites Pinuxylon Pitus Pityeae Poacordaixylon Poroxylon Premnoxylon Pycnophyllites Pycnoxylon Radiculites Rhiptozamites Rhizocordaites Samarospadix Schutzia Scutocordaites Squamophyllum Taeniophyllum Titanophyllum Tithymalites Xylophyllum

View classification

Distribution:

• Jurassic to Cretaceous of Malaysia (1 collection)

• Jurassic of China (1), the United Kingdom (1)

• Triassic to Jurassic of Canada (1: Northwest Territories)

• Triassic of Argentina (1), India (2), Italy (3), Mexico (5), Mongolia (3), Switzerland (1), United States (5: New Mexico, North Carolina)

• Wolfcamp of United States (1: Texas)

• Permian to Triassic of India (1)

• Permian of Antarctica (2), Argentina (4), Australia (4), Brazil (11), China (10), the Congo-Kinshasa (1), Egypt (1), France (3), Germany (3), India (17), Italy (1), Madagascar (2), Mongolia (2), Morocco (1), Niger (1), North Korea (2), Oman (1), the Russian Federation (32), South Africa (7), South Korea (2), Spain (1), Thailand (1), the United Kingdom (1), United States (1: Kansas), Zambia (1)

• Virgilian of United States (3: New Mexico)

• Pennsylvanian of Portugal (1), United States (4: Illinois, Kansas, Michigan)

• Westphalian of Canada (1: Nova Scotia)

• Namurian of Spain (1)

• Carboniferous of Belgium (1), Brazil (1), Canada (3: New Brunswick), Germany (2), the Netherlands (2), the United Kingdom (32), United States (7: Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio, Oklahoma)

• Mississippian of Canada (1: New Brunswick), France (1), the United Kingdom (3), United States (3: Illinois, Missouri, Utah)

• Devonian of Canada (3: Alberta, Nunavut), United States (35: Indiana, Kentucky, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, West Virginia)

Total: 242 collections including 322 occurrences

Show more details